Raff-gjengen var på befaring i Universitetsaulaen - du kan glede deg til Raff Fagdag