Netwalking: Fløyen OPP

Dato & tid
21.09.2018 07:00 — 21.09.2018 08:30

Sted: Nedre Fløybanestasjon