Hyssingen Produksjonsskole – et litt annerledes springbrett