Årets Nykommere 2018: Catrine Kooyman (3/4)

Foto: Chris André Aadland

Gjennom 5969 bilder av seg selv utforsker Kooyman «det visuelle mennesket», en person som forstår seg selv gjennom bilder.

Publisert 25.06.2018

Catrine Kooyman er én av fire Nykommere og gikk ut fra linjen Visuell Kommunikasjon ved Fakultet for kunst, musikk og design, UiB i vår. 

Utgangspunktet for Kooymans masteroppgave «Det visuelle mennesket» er en fascinasjon for den visuelle revolusjonen, eller den visuelle vendingen, og undring rundt hvordan økt bildebruk påvirket samfunnet og individet.

Catrine Kooyman blir inspirert av:

1) Metodikken og designscenen i Nederland. Jeg har bodd en periode i Nederland hvor jeg ble introdusert for faget Design Research som inspirerer arbeidet mitt i dag.

2) Integrated Conference, en designkonferanse som arrangeres annenhvert år av designskolen St. Lucas School of Arts Antwerp. Her har jeg oppdaget mange gamle og kjente – samt unge, nye designere som har hatt en påvirkning. Det har blitt en konferanse jeg reiser tilbake til.

3) Som designer er det viktig å følge med på kultur, politikk og vitenskap. Morgenbladet er en avis jeg har abonnert på i mange år. Med gode, dype artikler om interessante tema, berører avisen viktige tema i samfunnet – også design.

4) 99 % Invisible, en designpodcast som tar for seg alt som eksisterer rundt oss, men som ikke synes – blant annet arkitektur og design som former verden, men som har gått umerket forbi.

Et personlig bildeatlas

Bilder og visuelle uttrykk har fått større plass i livene våre, og alle er invitert til samtalen. Dette har satt i gang en visuell revolusjon som medieteoretikere kaller den visuelle vendingen. Bildekulturen har endret seg – bilder har blitt en måte å forstå verden på, i motsetning til tidligere da det var skriftspråket som formet hvordan vi så verden.

Med prosjektet «Det visuelle mennesket» ville Kooyman finne ut hva bilder betyr for oss. Hun ville fokusere på hvordan design kan brukes som et verktøy for å utforske den visuelle vendingen.

Som utgangspunkt samlet hun inn 5969 bilder av seg selv – alle bildene noen sinne tatt av henne – fra fødsel til i dag. Bildene har hun brukt som råmateriale til å se på individets bildekultur i sammenheng med den visuelle vendingen. Resultatet ble et personlig bildeatlas, som viser karakteren «Det visuelle mennesket» (The Pictorial Human) – som Kooyman definerer som «en person som forstår seg selv og verden gjennom bilder».

I boken har Kooyman blant annet organisert bildene i en historisk tidslinje fra fødsel til voksen alder. I tillegg er bildene sortert etter farger, hvor de er tatt, selfies, bilder tatt etter inntak av alkohol, ansiktutrykk osv.

Prosjektet til Kooyman er for alle som skaper, observerer og sirkulerer bilder i hverdagen. Men de som muligens kan kjenne seg ekstra godt igjen i «Det visuelle mennesket», er publikum som har vokst opp i takt med den visuelle vendingen fra 1990-tallet og starten av 2000-tallet.

Jeg ønsker at «Det visuelle mennesket» skal være en karakter publikum kan kjenne seg igjen i og som setter i gang refleksjon rundt deres eget forhold til bilder.

– Catrine Kooyman, Nykommer 2018

Bilde 1 viser antall bilder i datasettet tatt hvert år sammen med det vanligste fotoapparatet for perioden, mens bilde 2 er et utdrag av et «image plot», som sorterer datasettet etter visuelle egenskaper.

Nykommerstipendet

Nykommerstipendet deles ut til én av de fire nominerte kandidatene under den offisielle åpningen av Bergen Design Festival, fredag 14. september på Grand Selskapslokale.

Nykommerjuryen besto i 2018 av (f.v) Stine Aas, Bente Irminger (UiB), Monica Hannestad (DRB), Lars Beller Fjetland og Vibeke Thomassen Hope (Sparebank 1 SR-Bank).

Takk til Sparebank 1 SR-Bank som støtter designmiljøet ved å dele ut Nykommerstipendet hvert år.

 

Les også: