Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer

Hvordan eksperimenterer det statlige Norge? Denne morgenen lærte vi om Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, og hvordan DOGA og Difi startet et smart samarbeid, for å finne gode løsninger for folk flest.

Publisert 28.09.2017

En rød tråd denne morgenen var floker, hvor noen av samfunnsflokene nevnt var: statlig styring uten harde virkemidler, en mer effektiv og bedre levering til brukere og endring i arbeidsmetode for å realisere gevinster. Det er viktig å forstå floken for å finne flere brukere som passer inn.

HALOGEN & Vegdirektoratet jobber sammen om 'Vilkår for førerett' - et av de åtte prosjektene satt i gang under Stimuleringsordningen. Her utvikler de brukersentrert og effektiv saksflyt mellom flere aktører. For å unngå floker, er de opptatt av å skape en felles læring, og å bevege seg sammen. "Hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen!"

Det siste kvarteret ble satt av til paneldebatt, hvor en blant annet diskuterte at tjenesteinnovasjon må bli mer begripelig. Det statlige språket er ofte usexy og vanskelig. En kan ikke bruke “stammespråket” ut til folket, men heller bruke et inspirerende språk som gir håp for fremtiden.

 

I samarbeid med DOGA, Colonialen, Litteraturhuset i Bergen og Hyssingen produksjonsskole - tusen takk!