Skal «reprogrammere» Laksevåg

Kan en trappeoppgang ha merverdi som sosial møteplass? The Cascade, Hong Kong, Design av Edge Design Institute. Foto: Scott Burnham

Innovatøren Scott Burnham har reist verden rundt for å snu opp ned på hvordan vi tenker byutvikling. Nå kommer han til Bergen

Publisert 14.09.2017

Konseptet «Reprogramming the City» tar utgangspunkt i strukturer, flater, gjenstander og systemer som allerede finnes i byen, og for å gi dem nye funksjoner. Kunne en lyktestolpe fungert som en paraply når det begynner å regne? Eller kunne en brannhydrant også fungert som en drikkefontene? Og hvorfor ikke lage en park i en trapp?

– Bergen var et naturlig valg

Urbanist og sjefskurator Scott Burnham har gjennomført prosjektet over hele verden, blant annet i Italia, USA, Spania og Hongkong. Hvert prosjekt blir tilpasset vertsbyen, men ideene som utvikles blir inspirasjon til nye prosjekter andre steder i verden. Mannen bak konseptet gleder seg til å ta fatt på oppgaven i Laksevåg.

– Bergen var et naturlig valg, sammen med Design Region Bergen, design- og kunststudentene og ikke minst innbyggernes genuine stolthet over Bergen, sier Burnham, og fortsetter:

– Det finnes ikke et sted som ikke kan bli varmere, vennligere eller mer innbydende hvis folk forandrer på måten de tenker om området, og måten de tenker om områdets potensial og ikke minst potensialet for byen som helhet. Når det gjelder Laksevåg, må vi jobbe kreativt sammen med ideene fra innbyggerne og kunststudentene, og ikke minst med min egen erfaring fra andre områder. Sånn kan vi bruke det som allerede finnes i Laksevåg på nye måter.

Sparebanken Vest, som er en av støttespillerne, sier prosjektet er en viktig del av deres ønske om å bidra til lokalbefolkningen og til utviklingen av samfunnsnyttige formål.

– Vi skal tilrettelegge for møteplasser og stimulere til innovasjon og entreprenørskap, så dette prosjektet favner om mange av våre satsningsområder og vi gleder oss til å følge med på resultatene, sier Åsne Ådland-Dale, prosjektleder og konseptutvikler i Sparebanken Vest.

Mona Larsen og Bente Irminger fra KMD Bergen, UiB har stor tro på prosjektet. Foto: Pernille Sommer.

Samarbeider med studenter

Prosjektet er et samarbeid mellom Design Region Bergen og Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB, DOGA Design og Arkitektur Norge og andre lokale aktører. Samtlige studenter ved Institutt for design ved KMD tar del i prosjektet. I samarbeid med nabolag i bydelen Laksevåg arbeider studentene med innsikt, idéutvikling, prototyping og testing – med mål om å fornye eksisterende byrom på en måte som gjør Bergen til en enda mer attraktiv, inkluderende og funksjonell by.

– Reprogramming the city kan gi inspirasjon, nye ideer og tilnærminger for utvikling av steder. Det at også innbyggerne får være med, kan gi viktig lokal forankring og nye løsninger, sier Linda Nordgreen, som er koordinator for områdesatsning i Indre Laksevåg i Bergen Kommune.

Kunstfakultetet ved Universitetet i Bergen har stor tro på prosjektet.

– Ved Institutt for design har vi i grunnen jobbet med dette tankegodset lenge, så «Reprogramming the City» er på mange måter en naturlig videreføring av de prosessene og metodene vi allerede bruker. Derfor har jeg stor tro på at prosjektet vi lykkes, sier Bente Irminger, førsteamanuensis ved Fakultetet for Kunst, Musikk og Design.

Mannen bak konseptet er svært fornøyd med studentenes innsats så langt.

– Å jobbe med design- og kunststudenter er alltid fantastisk og inspirerende. Ideene, inspirasjonen og entusiasmen som kommer fra studentene skaper alltid nye muligheter i byen. Studentene jeg skal jobbe med er en talentfull gruppe, og jeg kan ikke vente med å få ta fatt på oppgaven.  

Umeå Energi erstattet reklame med lysterami i 30 busstopp for å booste ventendes energinivå i de mørke vintermånedene. Foto: Ola Bergengren

Skal stilles ut i Oslo neste sommer

Resultatet skal bli vist frem på DOGA sommeren 2018. Utstillingen utvikles i nært samarbeid med Scott Burnham og vil vise eksempler fra norske og nordiske prosjekter hvor eksisterende infrastruktur har blitt brukt på nye måter og slik har bidratt til en smartere og mer bærekraftig by. Det var også DOGA som tok initiativ til prosjektet, etter at seniorkurator Matti Lucie Arentz møtte Scott Burnham i Boston på bakgrunn av det hun så på Reprogramming The City-utstillingen på ArkDes i Stockholm.

– Vi skjønte tidlig at vi måtte få til en utstilling, men i forhold til de andre tidligere utstillingene ønsket vi å fokusere på Norge og prosjekter i Norden. Men så gikk det opp for oss at det blir jo litt kontraproduktivt å ha en utstilling om byrommet, hvis vi ikke har noe ute i byrommet. Så da gjorde vi litt research om ulike offentlige og private samarbeidspartnere som kunne bidra til spennende prosesser som kunne lede til faktiske fysiske grep i det offentlige rom, sier Arentz.

De ønsket også å inkludere andre byer i Norge. Valget falt på Bergen, og det tok ikke lang tid etter Arentz hadde ringt til direktøren i Design Region Bergen, Monica Hannestad, før Hannestad hadde kastet seg over prosjektet.

– Monica koblet på Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB og tok kontakt med kommunen og andre lokale aktører. Design Region Bergen og Universitetet i Bergen har gjort en stor del av jobben her. Vi landet på at vi ønsket å kjøre workshops med studentene og publikum under Bergen Design Festival, sier Arentz før hun avslutter:

– Prosjektet handler om å finne det ekstra brukerrommet som allerede finnes i byen. For å ha en bærekraftig utvikling, må vi tenke ombruk og gjenbruk. Det er jo mer bærekraftig å gjøre mer med det man allerede har, i stedet for å hele tiden lage noe nytt.

––

Prosess og resultater fra Reprogramming the City presenteres på Cornerteateret fredag 29. september klokken 12:30 – 14, som del av heldagsarrangementet OPPlev Marineholmen. Programmet er gratis og åpent for alle.


En stor takk rettes Bergen kommune, Sparebanken Vest og Hordaland Fylkeskommune for støtte til gjennomføringen av Reprogramming the City.