Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer @ Litteraturhuset i Bergen

PÅMELDING

Tid
27.09 08:30 10:00

Kl
8:30 – 10
Registrering og frokostservering fra kl 8:00

Arrangmentet er gratis og designfrokostene pleier å fylle seg opp raskt så vi anbefaler å reservere plass tidlig.

Velkommen!

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7

Dare to experiment – mange snakker om det, men få gjør det. I norsk statlig sektor skjer det i praksis og sammen med DOGA og Difi får vi lære mer om hvordan.

På Designfrokost på Litteraturhuset i Bergen får vi høre erfaringer fra Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign. Stimuleringsordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og Arkitektur Norge (DOGA) som skal øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i statlig sektor.  Målet er bedre og helhetlige tjenester for sluttbrukere og mer effektive løsninger og økt innovasjonsevne i forvaltningen.  

Hvordan åpne for innovasjon?
Det er krevende å ta tak i flokete utfordringer. Det er ikke lett å se sammenhengen mellom årsak til problemene eller virkning av tiltak. Det kan være mange aktører involvert og relasjonene mellom dem er gjerne uoversiktlige.

For å skape bedre tjenester og en mer effektiv forvaltning, trenger vi derfor å jobbe på nye måter. Tjenestedesign er en brukerorientert, samskapende og eksperimenterende metode som kan bidra til å utvikle bedre løsninger, både for menneskene de er ment for og de som jobber i privat og offentlig sektor.

Velkommen til et frokostmøte hvor du vil høre mer om det spennende og utfordrende mulighetsrommet offentlig sektor representerer, med klar overføringsverdi til privat næringsliv og hvilken verdi design spiller i utvikling av løsninger og innovasjonsevne.

Program  08.30 – 10.00

Velkommen ved Design Region Bergen

Vi må jobbe på nye måter. Erfaring fra samarbeidet om Stimuleringsordningen
Sissel Kristin Hoel, senior rådgiver og ansvarlig for innovasjon og tjenestedesign samt Stimuleringsordningen i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design og ansvarlig for Stimuleringsordningen i DOGA

Hvem har rett til førerkort?
Synnøve Vebostad, seksjonsleder for førerkortkontoret, i Vegdirektoratet og ansvarlig for direktoratssamarbeidet i prosjekt Førerett og Heidi Dolven, designer i Halogen.

Åtte prosjekter som tar tak i ulike problemstillinger er igangsatt så langt i Stimuleringsordningen. Vilkår for førerett er et av disse og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet.

Flokete utfordringer satt i system
Adrian Paulsen, systemdesigner i Halogen

Paneldebatt:
Design i skjæringspunktet privat / offentlig sektor. Erfaringer fra prøving og eksperimentering.
 
Paneldeltakere er Synnøve Vebostad​ (Vegdirektoratet), Benedicte Wildhagen (DOGA), Heidi Dolven (Halogen), Monica Hannestad (Design Region Bergen) mfl. Fasilitator er Sissel Kristin Hoel (Difi).

Tusen takk til våre gode samarbeidspartnere!