Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer

PÅMELDING

Tid
08:30 10:00

Kl
8:30 – 10
Registrering og frokostservering fra kl 8:00

Arrangmentet er gratis og designfrokostene pleier å fylle seg opp raskt så vi anbefaler å reservere plass tidlig.

Velkommen!

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5-7

Dare to experiment – mange snakker om det, men få gjør det. I norsk statlig sektor skjer det i praksis og sammen med DOGA og Difi får vi lære mer om hvordan.

Vi må øke innovasjon og omstilling i privat og offentlig sektor, og det er behov for mer samarbeid, på helt nye måter, for å lykkes. Du kan gå fort alene, men hvis du vil gå langt, gå sammen!

Designere spiller en stor rolle i dagens og fremtidens innovasjonsarbeide. Tjenestedesign er like viktig for næringslivet som det er for offentlig sektor. Det tilfører det helt nødvendige endrings- og omstillingsarbeidet noe nytt og forløsende. 

På Designfrokost på Litteraturhuset i Bergen får du høre konkrete erfaringer om hva tverrfaglig innovasjonsarbeid krever. Vi garanterer nye perspektiver, om du kommer fra designbransjen,  næringslivet eller offentlig sektor. Her blir det god frokost og mye inspirasjon!

Program  08.30 – 10.00

Velkommen ved Design Region Bergen

Vi må jobbe på nye måter. Erfaring fra samarbeidet om Stimuleringsordningen
Sissel Kristin Hoel, senior rådgiver og ansvarlig for innovasjon og tjenestedesign samt Stimuleringsordningen i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design og ansvarlig for Stimuleringsordningen i DOGA

Hvem har rett til førerkort?
Synnøve Vebostad, seksjonsleder for førerkortkontoret, i Vegdirektoratet og ansvarlig for direktoratssamarbeidet i prosjekt Førerett og Heidi Dolven, designer i Halogen.

Åtte prosjekter som tar tak i ulike problemstillinger er igangsatt så langt i Stimuleringsordningen. Vilkår for førerett er et av disse og er et samarbeidsprosjekt mellom Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet.

Flokete utfordringer satt i system
Adrian Paulsen, systemdesigner i Halogen

Paneldebatt:
Design i skjæringspunktet privat / offentlig sektor. Erfaringer fra prøving og eksperimentering.
 
Paneldeltakere er Synnøve Vebostad​ (Vegdirektoratet), Benedicte Wildhagen (DOGA), Heidi Dolven (Halogen), Monica Hannestad (Design Region Bergen) mfl. Fasilitator er Sissel Kristin Hoel (Difi).

Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign

På Designfrokost på Litteraturhuset i Bergen får vi høre erfaringer fra Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign.

Stimuleringsordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og Arkitektur Norge (DOGA) som skal øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i statlig sektor. 

Målet er bedre og helhetlige tjenester for sluttbrukere og mer effektive løsninger og økt innovasjonsevne i forvaltningen.  

Tusen takk til våre gode samarbeidspartnere!