Vil du være med å sette fokus på lokal design under Bergen Design Festival?

Tid
12:00 12:00

Frist for å melde interesse til Open Design Studios 

Vi søker designstudioer som har lyst til å åpne dørene for publikum under Bergen Design Festival 22. september til 1. oktober

Under Bergen Design Festival 2017 ønsker vi å gjøre byens designmiljø synlig i byrommet. I den forbindelse håper vi du har lyst til å invitere publikum inn til studio/verkstedet/kontoret ditt. 

Deltakende studio blir frontet som del av det offisielle programmet under designfestivalen og blir synlig på festivalkartet i katalogen og på nett. Det er også mulighet for å sende inn en 30–60 sekunder lang film som presenterer bedriften din og kan vises i forbindelse med promotering av festivalen, samt på arrangementer under festivalen.

Som deltaker får du mulighet til å presentere din bedrifts kompetanse gjennom workshops og foredrag. Tegnekurs, forretningsmodellering, prototypekurs er eksempler. Akkurat hva du gjør er opp til deg – kreativitet oppmuntres! 

Sett verkstedet/kontoret ditt på kartet og bidra til å rette søkelyset mot byens designmiljø!

Send en mail til stine@drb.no innen 1. august for å melde din interesse. Spesifiser hva du vil gjøre og hvem som er målgruppen.